هتل GRAND MIRAGE
اطلاعات هتل

شهر: بالی
نام: GRAND MIRAGE
فاصله از مرکز شهر:
فاصله از فرودگاه:
امکانات تفریحی:
امکانات تجاری:
خدمات:
تلفن تماس:
وب سایت:
درجه: 5


ورودی

امکانات تفریحی